កម្មវិធីសិក្សារវគ្គថ្មី

ជាវគ្គទំនើបបំផុសដែលមិនទាន់មាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យ លោកអ្នក ព្រម ទំាង សិស្ស និស្សិត មានជំនាញពិតប្រាកដមួយ ដើម្បីយកទៅអនុវត្តការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុស និងមានលទ្វភាព បង្កើត YouTube Channels បានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងតាមតម្រូវការ។

កម្មវិធីដែលត្រូវសិក្សាររួមមាន៖ 

1 Adobe Photoshop Adobe Photoshop

2

Sony Vegas Pro Sony Vegas 15

3

Windows Movie Maker Windows Movie Maker

4

ProShow Producer ProShow Producer

5

InPixio Photo Clip 7 InPixio Photo Clip 7

6

AVS Video Editor AVS Video Editor

7

Movavi Video Editor 12 Movavi Video Editor 12

8

Movavi Video Suite 12 Movavi Video Suite 12

9

OBS Studio OBS Studio

10

Adobe Audition Adobe Audition

11

Audacity Audacity

12

Sony DVD Architect Studio Sony DVD Architect Studio

13

Adobe Premiére pro ( include or Exclude depend on price of course) Adobe Premiére pro

14

Adobe After Effect( include or Exclude depend on price of course) Adobe After Effect

15

Ultra MPEG-4 Converter Ultra MPEG-4 Converter

អានបន្ត [Link]

សម្រាប់វគ្គសិក្សារថ្មីនេះ វិទ្យាស្ថាន អន្តរជាតិ សៀមរាប និងផ្តល់soft គ្រប់កម្មវិធី

កំណត់ចំណាំ៖ ការអធិប្បាយរៀបរាប់ខាងលើគឺជាសេចក្តីសង្ខេបមេរៀនតែប៉ុណ្ណោះ។ កម្មវិធីសំខាន់ៗ និងមាននៅក្នុងមេរៀនក្នុងម៉ោងសិក្សារ។

  • ទទួលចុះឈ្មោះ សម្រាប់វគ្គមួយ ច័ន្ទ ដល់សុក្រ និង សៅ-អាទិត្យ សម្រាប់សិស្ស និស្សិត។ នៅភ្នំពេញ,​បន្ទាយមានជ័យ និងការសិក្សាស Online ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងការបង្រៀន និងធ្វើឲ្យងាយយល់ ឆាប់ចេះ។
  • សម្រាប់វគ្គពីរ នៅវិទ្យាស្ថាអន្តរជាតិ សៀមរាប ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ និង សៅរ៍ អាទិត្យ។
  • កម្មវិធីសិក្សារ គឺប្រព្រិត្តទៅតាមស្តង់ដារជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែលអាចធ្វើឲ្យ អ្នកសិក្សារ មានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងកំរិតអន្តរជាតិបាន។
  • អនុវត្តជាក់ស្តែង៧០ភាគរយ និងទ្រឹស្តី៣០ភាគរយ
  • បេក្ខនារី ជាសិស្ស និស្សិតត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយតម្រូវឲ្យបង់តែ ៥០ភាគរយប៉ុណ្ណោះ។

ប្រសិទ្ធភាព

  • មិនត្រឹមតែចេះបង្កើតវីដេអូរសម្រាប់YouTubប៉ុណ្ណោះទេថែមទំាងអាចបង្កើតអាជីបខ្លូនឯងផ្ទាល់បានទៀតផង។

បង្រៀនដោយ នាយកវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ សៀមរាប ដែលមានបទពិសោធន៍តំាងពីឆ្នំា២០០០។

ទំនាក់ទំនងសម្រាប់ព័ត៌មានសិក្សារ នៅវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ សៀមរាប លេខ៖ ០១៥ ៨៨៣ ៣៣២/ ០១២ ៩២៧ ៧៣២/ នៅភ្នំពេញ,  និង សិក្សារOnline លេខទូរស័ព្ទ៖ ០៩៦ ៨៥៣​ ២៤៥០ / នៅបន្ទាយមានជ័យ និងសិក្សារ Online លេខទូរស័ព្ទ៖ ០១៧ ២៥៨ ៨៨៥ ។ អ៊ីម៉ែល៖ info@iisinstitute.com

  • រយៈសិក្សា ០៣ខែ និង តម្លៃ ៣៥០ដុល្លារក្នុងមួយវគ្គ។

  • សម្រាប់ សិស្ស និស្សិត ចុះឈ្មោះជាក្រុម ៥នាក់ ដំបូងតែ ៣០០ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ។

  • ទទួលចុះឈ្មោះសិក្សាចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ។ ចូលរៀនថ្ងៃទី ០១ មីនា ឆ្នំា២០១៨

កម្មវិធីសិក្សារ និងព័ត៌មានបន្តែមសូមមើលតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

 

បញ្ជាក់៖ វិទ្យាស្ថាអន្តរជាតិ សៀមរាបជាកន្លែងបណ្តុះបណ្តាធនធានមនុស្ស មិនមែនជាកន្លែងបោកប្រាស់មនុស្សនោះឡើយ។

 

©រក្សាសិទ្វគ្រប់យ៉ាងដោយវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ សៀមរាប។